Jeroen van den Berg Consulting

You Are Viewing

Supply Chain Maturity Scan

De supply chain maturity scan berekent de volwassenheid van uw keten, toont het besparingspotentieel en geeft tips voor verdere optimalisatie. De scan is ontwikkeld in samenwerking met de VU Universiteit en onderscheidt vier fases van volwassenheid:

  • Fase 1 – Reactive: De supply chain is matig georganiseerd.
  • Fase 2 – Effective: De processen worden gestroomlijnd door transparantie in de logistieke keten te brengen.
  • Fase 3 – Responsive: De activiteiten worden beter gepland en bestuurd door gebruik te maken van intelligente IT.
  • Fase 4 – Collaborative: De partijen in de keten werken als gelijkwaardige partners samen en leveren meer toegevoegde waarde.

Invulwijzer

De vier antwoordkeuzes bij iedere vraag staan in volgorde van toenemende volwassenheid. Als u het gevoel heeft dat uw situatie ergens tussen twee antwoorden in ligt, dan dient u het laagste antwoord te kiezen. Bijvoorbeeld, als uw supply chain bijna aan antwoord c toe is, maar nog niet helemaal, kies dan toch antwoord b.

 Vragenlijst