Jeroen van den Berg Consulting

You Are Viewing

News

Hoe volwassen is jouw magazijn?

  • 28 februari 2022
  • By
  • In Cases
  • No Comments

Heb je je weleens afgevraagd hoe goed jouw warehouse het eigenlijk doet in vergelijking met andere magazijnen? Is jouw logistieke operatie een lichtend voorbeeld voor de branche, ben je lekker op weg of mag het geen naam hebben? In deel 3 van deze blogreeks over competitieve magazijnen is het tijd voor zelfreflectie.

In mijn vorige blog zagen we hoe topmagazijnen zich onderscheidden van de rest. We vonden drie onderscheidende factoren: transparantie, intelligente IT en een gelijkwaardige rol in de keten. Transparantie geeft inzicht waarmee je magazijnprocessen blijvend op orde kunt houden. Intelligente IT maakt van het magazijn een sterke schakel in de keten. En als gelijkwaardige partner in de keten kun je gezamenlijk met je ketenpartners het ketenbelang voorop stellen in plaats van dat eindeloze getouwtrek tussen afdelingen.

Niet wiel opnieuw uitvinden

Wie vooruit wil met z’n warehouse, dient dus energie te steken in het verbeteren van deze drie factoren. Hoe doe je dat? Het handigst is om niet zelf het wiel uit te vinden, maar de best practices van goed presterende magazijnen over te nemen. In mijn boek Highly Competitive Warehouse Management heb ik deze best practices onderzocht en bekeken hoe je ze stap voor stap invoert.

Spoilers

Voordat je hiermee start, is het zinvol om te weten hoe volwassen je magazijn op dit moment al is. De online Warehouse Maturity Scan bepaalt de volwassenheid van jouw magazijn of distributiecentrum door te meten in hoeverre je best practices in transparantie, IT en ketensamenwerking reedds toepast. Voorbeelden van best practices zijn prestatiemeting, een flexibel aanpasbaar WMS en het balanceren van pieken en dalen in de keten. Om spoilers te voorkomen stel ik voor dat je de scan eerst zelf invult voor je eigen magazijn en daarna pas verder leest.

Aanzienlijk verbeterpotentieel

De Warehouse Maturity Scan is inmiddels meer dan 1.300 keer ingevuld. Uit de uitkomsten volgen interessante statistieken. Zo zien we dat deelnemers gemiddeld 38 procent van de genoemde best practices in hun warehouses toepassen. Als je bedenkt dat deze practices algemeen beschikbaar en breed toepasbaar zijn, dan ligt hier dus nog een aanzienlijk verbeterpotentieel.

Volwassenheid onder magazijnen

Uiteraard zijn sommige magazijnen volwassener dan andere. Onderstaand diagram toont de verdeling van de volwassenheid onder magazijnen. We onderscheiden drie groepen:

  • Koplopers gebruiken meer dan tweederde van de best practices
  • Volgers gebruiken meer dan eenderde van de best practices
  • Achterblijvers gebruiken minder dan eenderde van de best practices

We zien een relatief kleine groep van 12 procent van de magazijnen die zichzelf tot de koplopers mogen rekenen, terwijl bijna de helft (47 procent) van de magazijnen zich onder de achterblijvers bevindt. Dit beeld zien we ook terug in soortgelijke internationale onderzoeken. Steevast is er een kleine kopgroep en een grote achterhoede. Volwassenheid zorgt voor betere logistieke prestaties, meer flexibiliteit en lagere logistieke kosten. Bij de koplopers zien we een potentiële kostenbesparing van 0-10 procent, bij de volgers is dat 10-20 procent en bij de achterblijvers zelfs 20-30 procent.

Volwassenheid en transparantie, IT en ketensamenwerking

Zoals eerder aangehaald, scoorden de deelnemers aan de Warehouse Maturity Scan een gemiddelde volwassenheid van 38 procent. Als we naar de afzonderlijke factoren in onderstaande grafiek kijken, dan zien we dat de volwassenheid in transparantie en IT net iets hoger ligt dan in ketensamenwerking. Op zich kan dat geen kwaad. Transparantie en intelligente IT maken van het magazijn een sterke schakel, waardoor ketenprojecten vervolgens succesvoller verlopen.

 

 

Volwassen markten

Ook tussen markten zien we flinke verschillen in volwassenheid. De meest volwassen markten zijn: consumentengoederen, mode,  multimedia en hightech. Wat deze vier markten gemeen hebben, is dat hun producten een vrij korte levenscyclus hebben. Bijgevolg zijn bedrijven genoodzaakt om lage voorraden aan te houden om het risico van afschrijving klein te houden. Klanten tevreden stellen met beperkte voorraden stelt hoge logistieke eisen. Deze bedrijven hebben volwassen logistieke operaties nodig om concurrerend te blijven. Daar tegenover staan de minst volwassen markten: reserveonderdelen, chemie, industriële producten en doe-het-zelf. In tegenstelling tot de volwassen markten verkopen deze bedrijven producten met lange levenscycli. Hierdoor ervaren zij minder druk op hun logistiek.

 

Nee-verkoop

Ook de verschillen tussen branches zijn opvallend. We zien in onderstaande tabel dat retaildistributiecentra het meest volwassen zijn, gevolgd door logistieke dienstverleners en e-commerce. De minst volwassen distributiecentra vinden we vooral bij fabrikanten.

Dc’s stroomafwaarts volwassener

In feite worden distributiecentra steeds volwassener naar mate ze zich meer stroomafwaarts in de keten bevinden. Aan het einde van de supply chain, waar bedrijven leveren aan eindklanten, zijn warehouses doorgaans complex vanwege brede assortimenten en vele frequente leveringen. Bovendien is het risico van nee-verkoop groter. Als een retaildistributiecentrum zijn winkels niet kan bevoorraden, dan leidt dit al snel tot lege schappen en omzetverlies.

Stroomafwaarts in de keten bevinden zich de meest volwassen distributiecentra

Voor stroomopwaartse bedrijven is het minder kritisch. Hun producten liggen nog op voorraad bij diverse bedrijven verderop in de keten. Een andere reden voor de volwassenheidskloof ligt in het feit dat fabrikanten traditioneel hogere winstmarges realiseren dan retailers. Dit maakt kostenefficiëntie minder kritisch dan aan het einde van de keten.

Logistieke dienstverleners ook ‘volwassen’

Ook logistieke dienstverleners zijn opvallend volwassen. Zij verzorgen voornamelijk de logistiek voor fabrikanten. Het aanzienlijke verschil in volwassenheid met fabrikanten zorgt ervoor dat ze kostenvoordeel kunnen creëren ten opzichte van hun opdrachtgevers. Logistieke dienstverleners richten zich echter ook meer en meer op de fulfilment voor e-commercebedrijven. Hier is het verschil in volwassenheid minder evident. De e-commerce is nog een relatief jonge branche dus het is interessant om te zien hoe dit zich verder ontwikkelt.